Smučarski klub Radovljica
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica
Slovenija

e-mail:
info@smucarski-klub-radovljica.si
Sreda, 15. november 2017 - 10:20

jesen 2 2017

PZ ZUTS SK RADOVLJICA

12.11.2017

Spoštovani!

Pričela se je nova sezona, za nekatere sicer presenetljivo prezgodaj, a upajmo da bo radodarna s snegom tako kot se je začelo.

Na področju strokovnih kadrov, licenciranja in usposabljanja pa nam prinaša obilo novega.

Meseca junija je bil sprejet nov Zakon o športu, ki na področju usposabljanja vseh športnih delavcev predvideva oziroma uvaja le dve stopnji usposobljenosti, ki pa sta po količini ur v učnem procesu usklajeni z evropsko zakonodajo. Tako se ukinja naziv učitelj 1. stopnje, oziroma se program za pridobitev te strokovne usposobljenosti združuje z 2. stopnjo.

Tako morajo vsi U 1 , ki bodo v bodoče želeli delati samostojno, v prehodnem obdobju dveh let ( do 30.06.2019) pridobiti naziv U2. Naziv U1 sicer ostaja, vendar pa ne omogoča samostojnega dela, niti pridobitve IVSI licence.

V namen hitrejše oziroma olajšane pridobitve naziva U 2 je ZUTS SLOVENIJE pripravil tako imenovan program premostitveni modul, ki obsega 4 dni praktičnega dela na snegu, seminarsko nalogo in pristop k izpitu, kjer pa so storitve vnaprej določene oziroma znane.

PZ SK Radovljica bo že novembra in decembra izvedel najmanj dva premostitvena modula na Voglu, v kolikor bodo to omogočale snežne razmere in sicer v terminih:

1 termin – 18.-19.11. in 25.-26.11.

2. termin – 26. – 29.12.

Termini po novem letu bodo objavljeni kasneje.

Moduli bodo izvedeni, če bo prijavljenih najmanj 6 kandidatov, maksimalno število pa je 10 udeležencev. Cena modula je 140 €, smučarsko karto in prevoz si uredi vsak kandidat osebno.

Prijave na premostitveni modul sprejema SK Radovljica na info@radski.si do zasedbe prostih mest.

Pogoj za pristop na premostitveni modul:

Diploma U1
Dopolnjenih 18 let
Potrdilo organizacije (klub, smučarska šola…..) o najmanj 10 dnevnem opravljanju strokovnega dela v preteklih sezonah
Modra kartica ZUTS
Izpolnjena prijavnica – osebni list za tečaj (obrazci na www.zuts.si)

Kandidatom, ki bodo pristopili k premostitvenemu modulu se ni potrebno udeležiti predsezonskega licenčnega seminarja.

Licenčni seminar bo predvidoma tako kot običajno v četrtek 21.12. na nočni smuki v Kr. Gori, razpis pa bo objavljen na spletni strani SK Radovljica.

Vodja PZ SK Radovljica – Vreček Jure