Smučarski klub Radovljica
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica
Slovenija

e-mail:
info@smucarski-klub-radovljica.si
Četrtek, 27. januar 2022 - 09:22

Vpis v razvid športnih delavcev

Spoštovani,
Ponovno pošiljamo opomnik, da morate vsi učitelji, trenerji oz. strokovni delavci na področju smučanja v skladu z 58. členom Zakona o športu strokovni delavec v športu, preden začnete poučevati oz. trenirati, morate vložiti predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport. Predlogu za vpis je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. V razvid se morajo vpisati vsi, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, saj je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o športu to eden od pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.
Vse potrebne informacije dobite na tej povezavi https://spot.gov.si/sl/dejavnosti-in-poklici/dovoljenja/vpis-v-razvid-sportnih-delavcev/
Vpis v razvid je enkraten in je obvezna podlaga za pridobitev katerekoli licence ZUTS tistih, ki aktivno poučujejo oz. opravljajo trenažni proces. To sporočilo je namenjeno predvsem aktivnim učiteljem in trenerjem, ki opravljate svoje delo v Sloveniji in opravljate vsakoletne licenčne seminarje, lahko se pa vpišete/jo tudi ostali, ki le-to nameravate opravljati v prihodnje.  Po opravljenem vpisu s strani MIZŠ prejmete ustrezno odločbo, katere kopijo oz. sken posredujete vodji šole smučanja, osnovni organizaciji ZUTS, društvu-klubu.
Opomnik vam ponovno pošiljamo, saj se je tekom letošnje zimske sezone na podlagi nadzornega organa Inšpektorata za šport pri MIZŠ ugotovilo zelo veliko kršitev.
Tisti, ki ste odločbe že prejeli oz. ste v postopku vpisa, vzemite sporočilo kot brezpredmetno.
S spoštovanjem!
Matija Stegnar
Sekretar ZUTS/SITAS Assistant Manager